در این ویدئو به اسطوره کمتر شناخته شده آپپ که برای مصریان خدای شیطان صفتی بود که در تاریکی مطلق زندگی میکرد،میپردازیم.این اولین ویدیو حول موضوع آپوفیس با زبان فارسی در سطح اینترنت میباشد.اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید. منبع: https://ancientegyptonline.co.uk/apep ترجمه شده توسط کانال پژواک #آپپ #آپوفیس #Apep #یوتیوب #پژواک