در این ویدئو به پیشگویی دروغین انیمیشن سیمپسون ها پرداختیم و نقاشی که یک سال پیش نتیجه انتخابات را پیش بینی کرده بود، بررسی کردیم.اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید. قسمت مربوطه انیمیشن سیمپسون ها: https://youtu.be/ltCIEbLMaQg نقاش این اثر JON MCNAUGHTON: https://jonmcnaughton.com/democrats-playing-poker جهت بررسی تاریخ نشر نقاشی: https://social.quodverum.com/@NevadaJack/103053964774402602 #سیمپسونها #پیشگویی #انتخابات #نقاشی #پژواک