قراره توی این ویدیو به یکی از بزرگترین رازهای شیطان پرستان در تاریخ که دوست ندارن ما ازش باخبر باشیم بپردازیم.

⭐️اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید.

منبع:

http://buddyhuggins.blogspot.dk/2010/10/sheriff-saturn-satan-and-666-true-law.html

https://wonderinspirit.wordpress.com/tag/saturn

https://www.aparat.com/v/Qd0w1