ارتش آمریکا در حال توسعه قویترین لیزر دنیاست که میلیون ها بار از سیستم فعلی قوی تر خواهد بود.بیشتر سلاح های لیزری یک پرتو مستقیم رو تا وقتی که هدف ذوب بشه یا آتیش بگیره شلیک میکنن. اما لیزر تاکتیکی فوق کوتاه پالسی ارتش میتونه انفجارهای کوچیک و به شکل پالس ایجاد کنه و….

⭐️اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید.