کشف راز هستی به کمک عدد قدرتمند 9،حضور 9 در فضا،زمان،درجه،سری فیبوناچی و حتی در زندگی!

⭐️اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید.

Hi Joe dobs, I translated your video into Persian for Iranians and all your addresses are listed.

Nine: The Ultimate Mystery
http://www.joedubs.com/nine-the-ultim

Organizing Reality (Base-10)
http://www.joedubs.com/organizing-rea

Vortex Math:
http://www.joedubs.com/vortex-based-m

Patterns in the Fibonacci Sequence
http://www.joedubs.com/fibonacci-patt

Fibonacci: The Fractions of Life
http://www.joedubs.com/fibonacci-the-…