توی این قسمت قراره راجب یکی از بزرگترین قاتل های تاریخ آمریکا صحبت کنیم که هیچوقت پیدا نشد. پس اگر براتون جالبه که یکی از خطرناک ترین انسان هایی که توی این قرن بوده رو بشناسین و داستان عجیب غریب این فرد رو بدونین با ما همراه باشید
منابع:
https://www.tumgir.com/tag/Vallejo%20Times%20Herald%20Live
https://www.bbc.com/persian/world-55288668
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9_%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84
⭐️اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید.