در این ویدئو به بررسی فرقه سری و قدرتمند جمجمه‌ و استخوان میپردازیم و تعداد اعضا،برخی از اعضا،رخدادهای مهم ومناسبات آن را معرفی و تحلیل میکنیم.برای حمایت از ما،این ویدیو را به اشتراک بگذارید.اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید. منبع: نشريه همشهری سرنخ، شماره 54 #جمجمه‌استخوان #محفل‌_سری #فرقه #The_Order_of_Skull_and_Bones #یوتیوب #پژواک