آیا امکان دارد به پایان علم فیزیک رسیده باشیم؟آیا راهی برای فهمیدن این موضوع وجود دارد؟ذره خدا و انرژی تاریک چیست؟شتاب دهنده های هادرونی بزرگ موسسه تحقیقاتی سرن به چه علت ساخته شده اند؟چقدر برای اثبات این موضوعات فرصت داریم؟به دنبال پاسخ این سوالات هستید؟پس ویدئو را مشاهده کنید.برای حمایت از ما،این ویدیو را به اشتراک بگذارید.اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید. ⬅️متن این ویدئو در سال 2016 نگارش شده و ممکن است با وجود پیشرفت هر روزِ علم،برخی از گزاره ها دستخوش تغییر شده باشند.منبع به زبان اصلی ذکر شده.

منبع: https://www.sciencealert.com/the-2-most-dangerous-numbers-in-the-universe-could-signal-the-end-of-physics

#انرژی_تاریک #میدان_هیگز #نظریه_نسبیت #نسبیت_عام #نسبیت_خاص #انیشتین #هری_کلیف #نظریه_ریسمان #یوتیوب #پژواک