ماجرای بزرگ ترین نبرد تاریخ تا به امروز،با بیش از ۲ میلیون کشته نظامی و غیر نظامی که فقط در عرض ۶ ماه جان باخته اند.برای حمایت از ما،این ویدیو را به اشتراک بگذارید.اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید. #استالینگراد #جنگ_جهانی_دوم #جنگ #خونین #سرنوشت #بشریت #تاریخ #مبارزه #آلمان_نازی #شوروی #هیتلر #استالین #ارتش_سرخ #ارتش_ششم #یوتیوب #پژواک