ما قراره توی این ویدیو به تاریخچه پر رمز و راز “چشم جهانبین” و ارتباطش با “چشم مشیت” بپردازیم و موارد مختلف استفاده از این چشم رو بررسی کنیم.پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید.

⭐️اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید.

منابع:

https://web.archive.org/web/20150402205435/http://www.religionfacts.com/christianity/symbols/eye_of_god.htm

http://www.freemasonry.bcy.ca/symbolism/eye.html

https://web.archive.org/web/20140116124033/http://trinitymemphis.org/?p=5164