در این ویدئو به ماجرای جستجوی هیتلر برای پیدا کردن زوبین جادویی سرنوشت میپردازیم،همان سرنیزه ای که پهلوی مسیح را سوراخ کرده بود و از نظر بسیاری از محققان دارای خون الهیست.اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید. #هیتلر #زوبین_سرنوشت #مسیح #نیزه #جادو #یوتیوب #پژواک