روند تکامل ما انسان ها هم مانند هر موجود زنده ی دیگری که بر روی کره زمین زندگی می کند ادامه دارد. اگر باور ندارید باید ماجرای دندان عقل را یادآوری کنیم: دندان های عقل در اجداد ما به وجود آمدند تا آن ها بتوانند مواد غذایی سفت و سخت را بخورند، اما در دوران ما بی فایده شدند.در ادامه می خواهیم ببینیم با در نظر گرفتن شرایط کره زمین با توجه به تغییرات در حال وقوع و پیش بینی های احتمالی، انسان ها چند هزار سال دیگر چه شکلی خواهند بود. ⭐️اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید.

living beings on Earth, we continue to evolve. If you don’t believe us, remember the story of wisdom teeth: they were developed in our ancestors for eating solid food, but in our time they have become unnecessary. We at Bright Side asked ourselves what people would look like through millions of years of evolution if the conditions on Earth approximately corresponded to emerging trends and probable predictions. ⭐️ If you are interested in such topics, subscribe to Pajhwok YouTube channel.

منبع: https://brightside.me/wonder-curiosities/how-people-will-look-in-a-few-million-years-293010

#پیشبینی #آینده #چهره #تغییرات_چهره #زیبایی #پیشگویی #انسان_ماقبل_تاریخ #یوتیوب #پژواک