این ویدیو به بررسی کشف تازه صورت گرفته در چین میپردازد که باعث شناسایی گونه جدیدی از انسان ها به نام “انسان اژدها” شده و نقاشی معروف مربوط به تکامل انسان ها را زیر سوال میبرد…
⭐️اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید،کانال یوتیوب پژواک را سابسکرایب کنید.
منبع:
بخش هایی از مقدمه ویدیو برگرفته شده از سخنان دکتر رامین صادقی،مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای،مشهد مقدس،اسفند ۹۴
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9753075/DR-ADAM-RUTHERFORD-says-diagram-ape-changing-man-wrong.html